Vyřizujeme pro Vás veškeré kroky týkající se legislativy ve stavebnictví, jako jsou získání stavebního povolení či získání územního rozhodnutí. Dále komunikujeme za investora s úřady činnými ve stavebním řízení, jako jsou úřady státní správy a samosprávy (odbor životního prostředí, stavební odbor, Hasičský záchranný sbor, apod.), se správci komunikací (správa a údržba silnic, Povodí, a další). Zajišťujeme také komunikaci se správci inženýrských sítí (E-on, ČEVAK, ČEZ). Pomáháme investorovi s výběrem či doporučením dodavatele stavby, kontrolujeme cenové nabídky dodavatele a zajišťujeme kontrolu nad jednotlivými etapami stavby.

Kontaktní informace

DETAIL PROJEKT s.r.o.

Olešnice 245, 373 31
IČ: 04398203
DIČ: CZ04398203
Bankovní spojení: 4029832319/0800 Česká spořitelna

Ing. Matuška Tomáš / ředitel
+420 605 243 039