K projektové dokumentaci zajišťujeme také tyto služby:

  • Geodetické práce
  • Požárně bezpečnostní řešení
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Vyjádření provozovatelů STI
  • Rozpočty
  • Statické posudky
  • Geologický průzkum podloží
  • Měření radonu